33 C
Bangkok
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

เคาะแล้ว! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1แสน/คน งบเปิดลงทะเบียนกว่า 1.6 พันล้านบาท

Must read

คลัง ชงครม. เคาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พร้อมเปิดเงื่อนไงเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน เฉลี่ย1แสน/คน ช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำให้เข้าถึงทรัพยากรมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565 และมีงบลงทะเบียนกว่า 1.6 พันล้านบาท

ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เผยว่า คลังได้เสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนก่อนถึงจะทราบจำนวนที่แน่ชัดถึงจะออกเงื่อนไขหรือมาตรการการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่คลังได้เสนอ เป็นเงื่อไขที่ช่วยคัดกรองประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเข้ามาช่วยคัดกรอง นอกเหนือจากเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล นั่นหมายความว่า เกณฑ์รายได้ที่เพิ่มเข้ามานั้นจะช่วยให้คนจนมีสิทธิในการเข้าถึงมากกว่ารอบเดิม และลดจำนวนคนที่มีรายได้สูงที่หวังเข้ามาสวมรอยในการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย

เกณฑ์รายได้ครัวเรือนที่คลังเสนอในที่ประชุม เช่น กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ก็จะต้องมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 แสนบาทด้วย ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมด เพื่อเป็นการปิดโอกาสให้แก่คนที่มีรายได้สูงแอบแฝงเข้ามาสวมรอยใช้สิทธินั่นเอง

ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ยังคงใช้เกณฑ์เดิมในการพิจารณา คือต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ รายได้ต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 1 แสนบาท  หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน1 ไร่ โดยที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่า จะต้องมีการทบทวนคุณสมบัติใหม่ด้วยเพื่อความยุติธรรม

Facebook Comments Box
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article