28.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, ธันวาคม 3, 2023

ผู้ประกอบการเฮลั่น !! กรมศุลกากร มอบของขวัญปีใหม่ 2565 สั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ

Must read

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง แม้ว่าการระบาดจะยังไม่รุนแรงเท่าระยะที่ผ่านมา แต่ก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่น้อย ผู้ประกอบกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า กระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากรจึงมอบของขวัญปีใหม่แทนคำห่วงใยที่มีต่อประชาชน โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการในรายปี 2565

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เผยว่า กรมศุลกากรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 2565 ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด-19

โดยที่ผู้ประกอบกิจการที่เสียค่าธรรมเนียมรายปี 2565 ไปแล้ว สามารถเรียกคืนได้ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากรที่กำกับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน  โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาตและเขตปลอดอากร

นอกจากนี้ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ดังต่อไปนี้

  1. การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  2. การขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้ผู้นำเข้าสามารถใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
  3. การขยายระยะเวลายกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  4. การขยายระยะเวลาการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำขอทุเลาการเสียอากร 
  5. การลดเงินเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่นำของเข้าหรือของออก ซึ่งชำระอากรไว้ไม่ครบถ้วนโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และได้นำอากรที่ยังชำระไม่ครบถ้วนมาชำระต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มนับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชำระ
  6. การงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดหรือลดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งไม่เสียอากรภายในกำหนดโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และนำเงินอากรที่ต้องเสียตามแบบแจ้งการประเมินอากรมาชำระต่อกรมศุลกากร ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
Facebook Comments Box
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article